Nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Khảo sát quan hệ song ngữ tiếng Việt – tiếng dân tộc Êđê và xây dựng hệ dịch tự động Việt- Êđê”

Ngày 04/03/2013, Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Khảo sát quan hệ song ngữ tiếng Việt – tiếng dân tộc Êđê và xây dựng hệ dịch tự động Việt- Êđê” do TS Lê Quang Hùng, Khoa CNTT làm chủ nhiệm.

Hội đồng (HĐ) nghiệm thu gồm các nhà khoa học: PGS.TS Nguyễn Thanh Bình (Chủ tịch HĐ), TS Võ Thị Hồng Loan (Phản biện 1), TS Trần Thị Giang (Phản biện 2), TS Hồ Văn Lâm (Ủy viên HĐ), PGS.TS Nguyễn Văn Khôi (Ủy viên HĐ), ThS Nguyễn Văn Phong (Ủy viên HĐ), ThS Nguyễn Thị Loan (Ủy viên thư kí HĐ) 

Thay mặt nhóm nghiên cứu, chủ nhiệm đề tài TS Lê Quang Hùng báo cáo kết quả nghiên cứu. Đề tài đã tập trung nghiên cứu những vấn đề chính như khảo sát và đánh giá mối quan hệ song ngữ tiếng Việt - tiếng dân tộc Êđê, xây dựng kho ngữ liệu Việt-Êđê, lựa chọn thuật toán dịch và tiến hành xây dựng thành công một hệ thống dịch tự động song ngữ Việt-Êđê chạy trên nền Web (tại địa chỉ http://dichtudongvietede.net).

Kết quả nghiên cứu của đề tài là nguồn tư liệu có giá trị cho các nghiên cứu về xử lý ngôn ngữ tiếng Êđê và song ngữ Việt-Êđê. Là một hướng nghiên cứu có giá trị khoa học, có tính ứng dụng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội và là công cụ hỗ trợ tốt cho việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu của người Êđê.

Các thành viên HĐ nhất trí đánh giá đề tài đã hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu như trong hợp đồng đăng ký. Hội đồng nghiệm thu đề tài đã đưa ra nhiều ý kiến đánh giá và đóng góp cho đề tài cũng như các hướng mở rộng, hoàn thiện hơn. Kết quả nghiên cứu của đề tài đáp ứng yêu cầu của một đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ. 

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

TS. Hồ Văn Phi, trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế-ĐHQN phát biểu khai mạc buổi nghiệm thu

PGS.TS Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch HĐ điều hành buổi nghiệm thu

TS. Lê Quang Hùng trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài

TS. Võ Thị Hồng Loan đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài

TS. Trần Thị Giang nhận xét kết quả nghiên cứu của đề tài

Hội đồng chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên nhóm đề tài