Thông báo đăng ký phỏng vấn của Công ty Fujinet

Công ty Fujinet thông báo cho các bạn sinh viên, cựu sinh viên đăng ký phỏng vấn tuyển dụng vào Công ty có thể nộp hồ sơ tại VP Khoa CNTT (qua cô Ý). Nếu số lượng đăng ký nhiều thì Công ty sẽ cử người ra Quy Nhơn để phỏng vấn. Các bạn sinh viên K35, K36 chưa tốt nghiệp vẫn có thể đăng ký phỏng vấn.

1. Trường hợp sv chưa ra trường: Nộp Cv, bảng điểm hiện tại , thời gian dự định có bằng TN.
2. Sv đã tốt nghiệp: Nộp Cv, Bằng cấp đang có.
Thông tin Cv, bằng cấp có thể chụp hình gửi bằng file hình ảnh qua email: thanhtranthien@gmail.com (Subject: Ho so phong van Cty Fujinet).

Trần Thiên Thành.