Thông báo vv Xét kết quả rèn luyện học kì II và năm học 2015-2016

Các lớp tiến hành họp xét đánh giá rèn luyện học  II năm học 2015-2016; gửi Bảng tổng hợp ( Cố vấn học tập đã duyệt ) về Văn phòng khoa, gửi kèm file qua địa chỉ email: ddtnhuy@gmail.com chậm nhất vào ngày 23/9/2016.

Lưu ý: Các lớp hệ đại học sử dụng mẫu đánh giá rèn luyện A, hệ cao đẳng sử dụng mẫu B.