Thông báo vv Xét kết quả rèn luyện học kỳ 2 năm học 2016-2017

Các lớp tiến hành họp đánh giá kết quả rèn luyện học kì 2 năm học 2016-2017 theo mẫu đính kèm và nộp kết quả (bản giấy có chữ kí xác nhận của Cố vấn học tập và Lớp trưởng) lên Văn phòng khoa hạn cuối trước ngày ngày 16/09/2017 (file gửi về địa chỉ email: ddtnhuy@gmail.com).

Lưu ý: Hệ đại học sử dụng Phiếu đánh giá rèn luyện - Mẫu A, hệ cao đẳng - Mẫu B.