Thông tin tuyển sinh

THÔNG TIN VỀ TUYỂN SINH

1. Tuyển sinh thạc sĩ ngành Khoa học máy tính

Đối tượng tuyển sinh: những người đã tốt nghiệp đại học ngành CNTT, Tin học, Sư phạm Tin học hoặc những ngành gần như Toán-Tin, Điện tử-Viễn thông, Điện tử-Tin học,..

Môn thi tuyển sinh: Tin học cơ sở, Toán rời rạc, Ngoại ngữ. (Kích vào để tải đề cương)

Thời gian tuyển sinh: tháng 9 hàng năm.

Chỉ tiêu tuyển sinh: 30.

Thời gian học: 02 năm chia thành 04 học kỳ. Trong đó học các môn học 03 học kỳ và học kỳ 4 dành cho làm luận văn.

2. Tuyển sinh hệ đại học chính quy

Ngành tuyển sinh: Sư phạm Tin học; Công nghệ thông tin (gồm các chuyên ngành: Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Công nghệ phần mềm, Mạng và Truyền thông).

Đối tượng tuyển sinh: học sinh đã tốt nghiệp THPT trên toàn quốc. Sử dụng kết quả thi THPT do Bộ giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Thời gian tuyển sinh: tháng 8 hàng năm.

Tổ hợp môn thi tuyển sinh:

+ Toán, Lý, Anh (khối A1)

+ Toán, Lý, Hóa (khối A)

+ Toán, Văn, Anh (khối D1)

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016:

            + Ngành Sư phạm Tin học: 40

            + Ngành Công nghệ thông tin: 250.

3. Tuyển sinh hệ đại học không chính quy

Hệ vừa học vừa làm ngành CNTT:dành cho người đã tốt nghiệp THPT.

Môn thi tuyển sinh: Toán, Lý, Hóa.

Thời gian học: 4,5 năm

Hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành Sư phạm Tin học, CNTT: dành cho người đã tốt nghiệp cao đẳng các ngành: Sư phạm Tin học, Tin học, CNTT,…

Môn thi tuyển sinh: Tin học đại cương, Ngôn ngữ lập trình, Cơ sở dữ liệu.

Thời gian học: 02 năm (04 học kỳ).

Địa điểm nộp hồ sơ tuyển sinh:

+ Tại trường Đại học Quy Nhơn

+ Trường Cao đẳng Bình Định

+ Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk

+ Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên tỉnh Đắk Lắk

+ Trường Cao đẳng sư phạm Kon Tum

+ Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai

+ Trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt

+ Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên tỉnh Phú Yên