Trao đổi về định hướng cho chương trình môn Tin học mới ở phổ thông

Trao đổi về định hướng cho chương trình môn Tin học mới ở phổ thông

Trong hơn 1 tháng gần đây, cả nước đang tích cực thảo luận và góp ý cho dự thảo Chương trình phổ thông tổng thể với nhiều thay đổi về nội dung, phương pháp và cách tiếp cận. Trong bối cảnh đó, sáng ngày 10/5/2017, tại Phòng họp B, Khoa CNTT đã mời PGS. TS. Hồ Sỹ Đàm – chủ biên chương trình môn Tin học phổ thông và PGS. TS. Hồ Cẩm Hà – thành viên tổ xây dựng chương trình môn Tin học phổ thông đến trao đổi với giảng viên, sinh viên ngành Sư phạm Tin học về định hướng và những nội dung cốt lõi trong chương trình môn Tin học mới ở phổ thông.

Đến dự buổi trao đổi về phía khách mời có ThS. Nguyễn Đình Hùng, trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định cùng các giáo viên môn Tin học ở các trường THPT, THCS, Tiểu học trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Về phía Trường có sự tham dự của TS. Lê Xuân Vinh, trưởng phòng Đào tạo đại học cùng các thầy cô giáo Khoa CNTT và các em sinh viên ngành Sư phạm Tin học đang học tại Khoa.

Đông đảo khách mời và giảng viên, sinh viên Khoa CNTT tham dự buổi trao đổi

Mở đầu buổi trao đổi, PGS. TS. Hồ Sỹ Đàm đã giới thiệu khái quát về chủ trương, quan điểm và cách tiếp cận hướng năng lực trong xây dựng chương trình phổ thông tổng thể. PGS. Hồ Sỹ Đàm cũng đã phác thảo dự kiến những nội dung và chủ đề xuyên suốt trong chương trình môn Tin học từ tiểu học đến THPT.

PGS. TS. Hồ Sỹ Đàm giới thiệu về định hướng chương trình môn Tin học mới ở phổ thông

Điểm mới trong đợt đổi mới chương trình phổ thông lần này là môn Tin học đã được xem là một môn học chính thức và bắt buộc từ tiểu học đến THPT và năng lực Tin học được xem là một trong những năng lực cần phải đạt được trong giáo dục phổ thông cùng với các năng lực đã có trước đây như năng lực toán học, năng lực sử dụng ngôn ngữ, ….

Cùng với việc đổi mới về nội dung, điểm quan trọng trong chương trình phổ thông mới là phương pháp dạy học phải làm sao đáp ứng được yêu cầu thực học và thực hành trên cơ sở điều kiện và phương tiện hỗ trợ học tập đã có nhiều thay đổi theo hướng tốt hơn.

PGS. TS. Hồ Cẩm Hà trao đổi rõ hơn về việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá trong chương trình Tin học phổ thông mới

Về nội dung môn Tin học ở trường phổ thông cũng đã được thay đổi từ việc xem Tin học như công cụ trong chương trình trước đây, trong chương trình mới bổ sung thêm những kiến thức cơ bản của Khoa học máy tính như: thuật toán, cấu trúc dữ liệu, ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu,… để học sinh ngoài việc sử dụng Tin học như công cụ trong việc học tập còn có thể có những ý tưởng sáng tạo phát triển các hệ thống, các ứng dụng phục vụ cho con người đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang diễn ra trên toàn thế giới. Định hướng chính của môn Tin học có thể khái quát như sau:

Ở cấp tiểu học với chủ đề “Tin học và Em” nên nội dung chính sẽ là làm quen với máy tính và sử dụng một số phần mềm công cụ trong học tập và giải trí.

Ở cấp THCS, chủ đề là “Tin học và Cộng đồng” trong đó hướng học sinh đến việc sử dụng Tin học như công cụ học tập và trao đổi với cộng đồng lành mạnh và an toàn.

Ở cấp THPT với mục tiêu định hướng nghề nghiệp nên chủ đề là “Máy tính và Tri thức” trong đó định hướng cho học sinh thấy được vai trò xử lý tri thức của máy tính đã và đang dần dần ứng dụng vào nhiều lĩnh vực của cuộc sống, làm thay đổi điều kiện lao động và sản xuất của con người. Máy tính sẽ giúp con người nhiều hơn trong đời sống, sự tự động hóa thông minh sẽ giảm bớt lao động chân tay của con người.

Trong khoảng 2 giờ trao đổi, tích cực và sôi nổi. Buổi trao đổi đã đem đến cho mọi người một không khí mới, một hào hứng chuẩn bị đón nhận chương trình môn Tin học với nhiều thay đổi nhưng đồng thời cũng là một áp lực cho các giáo viên và sinh viên để cùng nổ lực phấn đấu chuẩn bị các kỹ năng, kiến thức, phương pháp cần thiết để tham gia làm cho chương trình phổ thông mới đi vào cuộc sống tốt hơn góp phần đào tạo cho xã hội những con người của thế hệ mới, thế hệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.