Cựu sinh viên

Submitted by tdluyen on Tue, 11/17/2015 - 17:24
Nhân dịp Khoa CNTT tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa và 22 năm đào tạo ngành Tin học (01-05-2014).
Submitted by ntky on Wed, 05/04/2016 - 17:04
*Nhân dịp kỉ niệm 10 năm ngày ra trường, cựu sinh viên lớp Tin K25 niên khóa 2002- 2006 trường Đại học Quy Nhơn, đã tổ chức buổi*