itday

Ẩn danh gửi vào T7, 04/23/2016 - 12:32
*STT* *NỘI DUNG* *GIẢI* *KẾT QUẢ* 1 Lều chõng   Nhất
tdluyen gửi vào T5, 04/21/2016 - 13:54
*CHƯƠNG TRÌNH ITDAY 2016* */Ngày hội Công Nghệ Thông Tin 2016/* */Kết nối đam mê/*
Ẩn danh gửi vào T2, 04/18/2016 - 20:10
Đề thi lập trình trên thiết bị di động Các nhóm chọn 1 trong 3 đề để thực hiện.
tdluyen gửi vào CN, 04/10/2016 - 20:20
Kết quả xếp hạng tạm thời sau 2 vòng đầu tiên cuộc thi "Lều chõng".
tdluyen gửi vào T2, 04/04/2016 - 17:10
Sáng ngày 2/4 vòng đầu tiên của cuộc thi “Lều chõng” đã diễn ra với sự tham gia của 6 đội đến
tdluyen gửi vào T6, 04/01/2016 - 15:36
ITDAY 2016 sẽ bắt đầu vào thứ 7 ngày 2/4/2016 với cuộc thi "Lều chõng" vòng 1. *Thời gian*: 7h ngày 2/4/2016
Ẩn danh gửi vào T2, 03/21/2016 - 17:12
*CHƯƠNG TRÌNH ITDAY 2016* */Ngày hội Công Nghệ Thông Tin 2016/* */Kết nối đam mê/*