Lịch công tác tuần

Từ 19/06/2017 đến 25/06/2017

Chú ý: Để xem tuần tiếp theo, bạn hãy bấm chữ SAU


Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Chủ tọa
Thứ hai
19/06/2017
Thứ ba
20/06/2017
07:30 Họp Trưởng điểm, Phó Trưởng điểm thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 Trưởng điểm, Phó Trưởng điểm thi Hội trường VP Sở GD-ĐT BĐ -
Thứ tư
21/06/2017
07:00 Họp Lãnh đạo, thư ký điểm thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 Lãnh đạo, thư ký điểm thi Các điểm thi Trưởng điểm thi
Thứ tư
21/06/2017
08:00 Họp tất cả thành viên của điểm thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 Thành viên của điểm thi Các điểm thi Trưởng điểm thi
Thứ năm
22/06/2017
07:00 Thi THPT quốc gia năm 2017 tại Bình Định - - -
Thứ sáu
23/06/2017
07:00 Thi THPT quốc gia năm 2017 tại Bình Định - - -
Thứ bảy
24/06/2017
07:00 Thi THPT quốc gia năm 2017 tại Bình Định - - -
Chủ nhật
25/06/2017

Tải lịch tuần