Lịch công tác tuần

Từ 20/03/2017 đến 26/03/2017

Chú ý: Để xem tuần tiếp theo, bạn hãy bấm chữ SAU


Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Chủ tọa
Thứ hai
20/03/2017
08:40 Hội ý BCN khoa BCN khoa CNTT Phòng Trưởng khoa Trưởng khoa
Thứ ba
21/03/2017
08:00 Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm hợp tác quốc tế tại trường đại học GS. Vasco Cruz (báo cáo); Phòng QLKH-HTQT; đại diện lãnh đạo các đơn vị (có giấy mời) và những người quan tâm Phòng họp 1 Ban tổ chức
Thứ tư
22/03/2017
15:30 Sinh hoạt chuyên môn bộ môn CNPM Giảng viên bộ môn CNPM phòng Bộ môn Trưởng bộ môn CNPM
Thứ năm
23/03/2017
14:30 Họp bàn về Chương trình đào tạo cao học Các Tiến sĩ khoa CNTT Văn phòng khoa PTK. Lê Xuân Việt
Thứ sáu
24/03/2017
14:00 Họp bàn về tham quan du lịch năm 2017 của CĐ trường và CĐ Khoa tổ chức. Toàn thể công đoàn viên khoa CNTT Văn phòng khoa Chủ tịch CĐ
Thứ bảy
25/03/2017
00:00
Thứ bảy
25/03/2017
13:30 Đại hội Đại biểu Liên chi đoàn CNTT nhiệm kỳ 2017-2019 BCH Liên chi đoàn, đại biểu được triệu tập và đại biểu mời Hội trường B BCH Liên chi đoàn
Chủ nhật
26/03/2017
00:00
Chủ nhật
26/03/2017
08:00 Cuộc thi Lập trình là chuyện nhỏ (vòng 3) BTC & các đội tham gia Phòng máy 4T.11 BTC

Tải lịch tuần