Lịch công tác tuần

Từ 24/04/2017 đến 30/04/2017

Chú ý: Để xem tuần tiếp theo, bạn hãy bấm chữ SAU


Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Chủ tọa
Thứ hai
24/04/2017
00:00
Thứ ba
25/04/2017
07:30 Họp Ban Xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Quy Nhơn Theo Quyết định số 352/QĐ-ĐHQN ngày 24/3/2017 Phòng họp 1 Trưởng ban
Thứ ba
25/04/2017
08:45 Họp BCH Đoàn trường mở rộng BCH Đoàn trường, Bí thư các LCĐ, Đội trưởng Đội TNXK trường. V.S.Lâm Phòng họp B Bí thư Đoàn trường
Thứ ba
25/04/2017
09:00 Họp bàn quy chế tuyển sinh và đào tạo đại học VLVH BGH; các Trưởng khoa; các Trưởng phòng: ĐT-BDTX, HCTH, ĐTĐH, KHTC. T.T.Thành Phòng họp 1 Hiệu trưởng
Thứ tư
26/04/2017
19:00 Họp Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường mở rộng BCH Hội Sinh viên trường, các Liên chi hội trưởng. T.H.Việt Phòng họp B Chủ tịch HSV trường
Thứ tư
26/04/2017
19:00 Chiếu phim cách mạng chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam - thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017) BCH Hội Sinh viên trường; sinh viên được triệu tập và sinh viên quan tâm Hội trường B Phó Chủ tịch HSV trường
Thứ năm
27/04/2017
15:00 Tổng kết Thực tập tốt nghiệp Giáo viên hướng dẫn, khách mời và sinh viên các lớp CNTT K36 và CĐ CNTT K37 Hội trường A PTK. Lê Xuân Việt
Thứ năm
27/04/2017
15:00 Tổng kết TTSP2 năm học 2016-2017 và góp ý dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể BGH; Ban chỉ đạo TTSP2; các Trưởng bộ môn PPDH của các khoa. H.A.Minh Phòng họp 1 Hiệu trưởng
Thứ năm
27/04/2017
19:00 Chiếu phim cách mạng chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam - thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017) BCH Hội Sinh viên trường; sinh viên được triệu tập và sinh viên quan tâm Hội trường B Chủ tịch HSV trường
Thứ sáu
28/04/2017
07:30 Sinh hoạt chuyên môn bộ môn CNPM Giảng viên bộ môn CNPM Phòng bộ môn Trưởng bộ môn CNPM
Thứ sáu
28/04/2017
10:50 CÁC LỚP, CHI ĐOÀN, CHI HỘI SINH HOẠT 1 TIẾT CUỐI - - -
Thứ sáu
28/04/2017
15:00 Họp chi bộ khoa CNTT Toàn thể đảng viên trong Chi bộ Văn phòng khoa PBT. Nguyễn Thị Kim Phượng
Thứ bảy
29/04/2017
09:00 Seminar: Giới thiệu về bài toán xâu chuổi theo sự kiện Giảng viên khoa CNTT Văn phòng khoa Giảng viên Lê Quang Hùng
Chủ nhật
30/04/2017
00:00 NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4 - - -

Tải lịch tuần