Lịch công tác tuần

Từ 22/05/2017 đến 28/05/2017

Chú ý: Để xem tuần tiếp theo, bạn hãy bấm chữ SAU


Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Chủ tọa
Thứ hai
22/05/2017
Thứ ba
23/05/2017
07:30 Hội nghị quán triệt và triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 BCH Đảng bộ; Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng, Phó các đoàn thể, các hội cấp Trường và toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ.T.T.Thành, L.X.Việt, P.Đ.Sinh và các Đảng viên trong Chi bộ Hội trường B Bí thư Đảng ủy
Thứ ba
23/05/2017
08:30 Sinh hoạt chuyên môn bộ môn CNPM Giảng viên bộ môn CNPM Phòng bộ môn Trưởng bộ môn CNPM
Thứ ba
23/05/2017
10:00 Hội ý BCN khoa CNTT BCN Khoa phòng Trưởng khoa Trưởng khoa
Thứ tư
24/05/2017
08:30 Đánh giá đề tài tham gia xét Giải thưởng "Sinh viên NCKH cấp Trường" năm 2017 (Lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ) Theo Quyết định số 626/QĐ-ĐHQN ngày 17/05/2017. L.X.Việt Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
Thứ tư
24/05/2017
14:00 Họp Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường mở rộng BCH Hội SV Trường và các Liên chi hội trưởng. T.H.Việt Phòng họp B Chủ tịch Hội SV Trường
Thứ tư
24/05/2017
15:00 Họp Chi bộ khoa CNTT Toàn thể đảng viên trong Chi bộ Văn phòng khoa Bí thư chi bộ
Thứ năm
25/05/2017
08:00 Họp bàn mở các ngành đào tạo mới và phát triển chương trình đào tạo đại học hệ chính quy BGH; các Trưởng phòng: ĐHĐH, KT-ĐBCL, TCCB, HCTH, KHTC; các Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn và đại biểu mời. T.T.Thành, L.X.Việt, P.Đ.Sinh, H.A.Minh, H.V. Lâm, L.Q.Hùng Phòng họp B PHT. Đinh Thanh Đức
Thứ năm
25/05/2017
15:00 Họp thông qua Kế hoạch đào tạo ĐH, CĐ hệ chính quy năm học 2017-2018 BGH; các Trưởng phòng: ĐTĐH, KT-ĐBCL, HCTH, CTSV và đại diện lãnh đạo khoa. T.T.Thành Phòng họp 1 Hiệu trưởng
Thứ năm
25/05/2017
19:30 Hội nghị Tổng kết công tác nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2016 - 2017 Theo Công văn số 884/ĐHQN-QLKHHTQT ngày 17/05/2017. T.T.Thành, L.X.Việt, P.Đ.Sinh, H.A.Minh, H.V. Lâm, L.Q.Hùng và sinh viên thực hiện đề tài NCKH SV năm học 2016-2017 Hội trường B Trưởng Ban Tổ chức
Thứ sáu
26/05/2017
10:50 CÁC LỚP, CHI ĐOÀN, CHI HỘI SINH HOẠT 1 TIẾT CUỐI - - -
Thứ sáu
26/05/2017
14:00 Họp góp ý dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Trường Đại học Quy Nhơn BGH; các Trưởng đơn vị; đại diện: VP. Đảng ủy, VP. Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV, Hội CCB, Ban TTND. P.Đ.Sinh Phòng họp 1 Hiệu trưởng
Thứ bảy
27/05/2017
08:00 Đại hội Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2017-2022 Hội Cựu chiến binh và đại biểu mời Phòng họp 1 Chủ tịch Hội CCB
Chủ nhật
28/05/2017

Tải lịch tuần