Lịch công tác tuần

Từ 25/09/2017 đến 01/10/2017

Chú ý: Để xem tuần tiếp theo, bạn hãy bấm chữ SAU


Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Chủ tọa
Thứ hai
25/09/2017
14:40 Tổ HTTT họp triển khai kế hoạch dự giờ, kế hoạch hoạt động chuyên môn của Tổ trong năm học 2017-2018 Thầy, Cô tổ HTTT Phòng bộ môn khoa CNTT Tổ HTTT
Thứ hai
25/09/2017
19:00 Họp chi bộ khoa CNTT Các đảng viên trong Chi bộ Văn phòng TT Tin học Bí thư chi bộ
Thứ ba
26/09/2017
08:45 Tổ KHMT họp triễn khai đăng kí dự giờ và thống nhất môn học tự chọn Các giảng viên tổ KHMT Văn phòng khoa Tổ trưởng tổ KHMT
Thứ tư
27/09/2017
Thứ năm
28/09/2017
14:30 Xét kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2016-2017 cho sinh viên hệ chính quy Theo Quyết định số 1739/QĐ-ĐHQN ngày 21/9/2017. T.T.Thành Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
Thứ sáu
29/09/2017
19:00 Chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2017-2022) Đại biểu mời và ĐVTN được điều động Hội trường B Ban Tổ chức
Thứ bảy
30/09/2017
Chủ nhật
01/10/2017

Tải lịch tuần