Lịch công tác tuần

Từ 15/01/2018 đến 21/01/2018

Chú ý: Để xem tuần tiếp theo, bạn hãy bấm chữ SAU


Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Chủ tọa
Thứ hai
15/01/2018
00:00
Thứ ba
16/01/2018
00:00
Thứ tư
17/01/2018
08:00 Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Đảng bộ Trường Đại học Quy Nhơn Toàn thể đảng viên và đại biểu mời Hội trường B Bí thư Đảng ủy
Thứ năm
18/01/2018
00:00
Thứ sáu
19/01/2018
00:00
Thứ bảy
20/01/2018
00:00
Chủ nhật
21/01/2018
00:00

Tải lịch tuần