Lịch sử hình thành, mục tiêu và hướng phát triển

lược về sự ra đời của Khoa

Năm thành lập khoa: 1999.

Từ năm 1992, khoa Toán của trường Đại học phạm Quy Nhơn (nay trường Đại học Quy Nhơn) liên kết với Khoa Toán-Cơ-Tin học, trường Đại học Tổng hợp nội (nay trường Đại học Khoa học tự nhiênĐại học Quốc gia Nội) đào tạo cử nhân ngành Tin học đây được xem khởi đầu cho việc hình thành khoa Tin học hiện nay. Cũng từ đây, trường Đại học Quy Nhơn bắt đầu đào tạo cán bộ, chuẩn bị sở vật chất nhằm đáp ứng cho việc đào tạo một ngành mới đó ngành Tin học.

Đến năm 1999 trên sở một số cán bộ của tổ Tin học Toán ứng dụng thuộc khoa Toán đã tách ra thành lập nên khoa Tin học.

Các giai đoạn phát triển

Giai đoạn 1: Từ năm 1992 đến năm 1998

Đây giai đoạn Tin học một bộ phận của khoa Toán, việc đào tạo các ngành: Tin học, Toán tin ứng dụng liên kết với khoa Toán-Cơ-Tin học trường Đại học khoa học Tự nhiênĐại học Quốc gia Nội. giai đoạn chuẩn bị đào tạo đội ngũ để hình thành nên khoa Tin học.

Giai đoạn 2: Từ năm 1999 đến nay

Từ năm 1999 khoa Tin học được chính thức thành lập với đội ngũ từ tổ Tin học Toán ứng dụng thuộc khoa Toán. Lúc này đội ngũ của Khoa chủ yếu một số giáo viên thuộc khoa Toán tự học được đào tạo thêm về Tin học, một số sinh viên Tin học giỏi sau khi tốt nghiệp được giữ lại Khoa.

Cũng từ năm 1999 Khoa chính thức mở ngành đào tạo Tin học sau 7 khoá đào tạo liên kết với khoa Toán – Tin học. Trong thời gian đầu Khoa gặp nhiều khó khăn về nhân sự. Một mặt cán bộ của Khoa phải đảm bảo việc dạy Tin học đại cương cho tất cả các khoa trong trường, mặt khác phải chuẩn bị để đảm nhận các môn chuyên ngành của Khoa. Cán bộ của Khoa trong thời kỳ đầu vừa bổ sung từ các sinh viên giỏi sau khi tốt nghiệp, vừa phải đi học cao học nghiên cứu sinh để nâng cao trình độ. Đa số cán bộ của Khoa những cán bộ trẻ nên rất tích cực trong việc học tập, nâng cao trình độ. Các cán bộ của khoa đi học cao học nghiên cứu sinh đều rất tích cực học tập đạt kết quả tốt.

Cho đến nay, số cán bộ của Khoa 32, trong đó  5 TS, 26 Th.S, 1 CN. Hiện  4 cán bộ đang học NCS.

Sinh viên của Khoa sau khi ra trường hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau từ nghiên cứu, giảng dạy, quản dự án phần mềm, quản hệ thống thông tin của các quan,… trong phạm vi cả nước.

Hiện nay số sinh viên chính quy của Khoa khoảng hơn 300 gần 300 sinh viên hệ vừa học vừa làm văn bằng 2. Ngoài các lớp tại trường, Khoa còn các lớp tại Phú Yên Kon Tum. Từ năm 2007 Khoa mở thêm ngành đào tạo phạm Tin học nhằm đào tạo đội ngũ giáo viên Tin học cho các trường phổ thông.

Mục tiêu hướng phát triển của Khoa

- Tiếp tục xây dựng chương trình để mở các ngành đào tạo mới phù hợp với xu thế phát triển chung của CNTT Việt Nam như: Công nghệ phần mềm, Kỹ thuật máy tính, Mạng Truyền thông.

- Nghiên cứu các giải pháp ứng dụng CNTT vào thực tế triển khai các dự án liên quan đến CNTT tại khu vực miền Trung Tây Nguyên.

- Tiếp tục xây dựng một đội ngũ cán bộ trình độ cao về Công nghệ thông tin tiến tới đào tạo thạc về Công nghệ thông tin cho cán bộ khu vực miền Trung Tây nguyên.