nttuyet gửi vào T7, 02/25/2017 - 19:56
nttuyet gửi vào T7, 02/25/2017 - 19:54
nttuyet gửi vào T7, 02/25/2017 - 19:51
nttuyet gửi vào T7, 02/25/2017 - 19:50
nttuyet gửi vào T7, 02/25/2017 - 19:49
nttuyet gửi vào T7, 02/25/2017 - 19:47
nttuyet gửi vào T7, 02/25/2017 - 19:45
nttuyet gửi vào T7, 02/25/2017 - 19:43
nttuyet gửi vào T7, 02/25/2017 - 19:38

Trang

tdluyen gửi vào T2, 05/09/2016 - 04:35
*KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO TOÀN KHÓA - CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ*
tdluyen gửi vào T2, 05/09/2016 - 04:29
*KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH*   *STT*
Ẩn danh gửi vào CN, 05/08/2016 - 08:06
TT Nội dung 1
tdluyen gửi vào CN, 05/08/2016 - 04:23
TT Nội dung 1
tdluyen gửi vào CN, 05/08/2016 - 04:10
TT Nội dung 1
Ẩn danh gửi vào T5, 04/28/2016 - 13:56
tdluyen gửi vào T4, 04/27/2016 - 18:34
Khai thác dữ liệu từ Trung tâm Học liệu Đại học Cần Thơ http://digital.lrc.ctu.edu.vn/digital/ [1] [1] http://digital.lrc.ctu.edu.vn/digital/
tdluyen gửi vào T6, 03/25/2016 - 14:46
Vừa qua, ngày 10/3/2016, Khoa CNTT đã tổ chức cho sinh viên 2 ngành CNTT K36 và CĐCNTT K37 tham quan thực tế
Ẩn danh gửi vào T4, 11/04/2015 - 22:03
Ngày 03/4/2015 trong không khí hân hoan của những ngày kỷ niệm 40 năm giải phóng tỉnh Bình Định, đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ khóa 15 (2012 – 2014) cho các tân thạc sĩ của Trường. Trong đợt này, Khoa CNTT có 29 tân thạc sĩ ngành Khoa học máy tính được tốt nghiệp và đây là khóa thạc sĩ ngành Khoa học máy tính đầu tiên của Khoa.

Trang