Submitted by pdsinh on Mon, 10/02/2017 - 03:36
Submitted by pdsinh on Sun, 09/24/2017 - 18:19
Submitted by nttuyet on Mon, 09/18/2017 - 15:49
Submitted by pdsinh on Sat, 09/16/2017 - 10:12
Submitted by pdsinh on Sun, 09/10/2017 - 18:44
Submitted by ttthanh on Sat, 09/09/2017 - 07:36
Submitted by ttthanh on Mon, 08/07/2017 - 10:38
========   ==================================================================
Submitted by nttuyet on Wed, 08/02/2017 - 16:03
Submitted by pdsinh on Sun, 07/30/2017 - 16:44
Submitted by nttuyet on Fri, 07/28/2017 - 08:15
SDC thông báo tuyển sinh viên thực tập Khóa 20 (tháng *9/2017), *các bạn sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA , vui lòng nộp hồ sơ về địa chỉ email: */intern@tma.com.vn/* [1] trước ngày *1/09/2017* [1] mailto:intern@tma.com.vn

Pages

Submitted by Ẩn danh on Sun, 05/08/2016 - 08:06
TT Nội dung 1
Submitted by tdluyen on Sun, 05/08/2016 - 04:23
TT Nội dung 1
Submitted by tdluyen on Sun, 05/08/2016 - 04:10
TT Nội dung 1
Submitted by Ẩn danh on Thu, 04/28/2016 - 13:56
Submitted by tdluyen on Wed, 04/27/2016 - 18:34
Khai thác dữ liệu từ Trung tâm Học liệu Đại học Cần Thơ http://digital.lrc.ctu.edu.vn/digital/ [1] [1] http://digital.lrc.ctu.edu.vn/digital/
Submitted by tdluyen on Fri, 03/25/2016 - 14:46
Vừa qua, ngày 10/3/2016, Khoa CNTT đã tổ chức cho sinh viên 2 ngành CNTT K36 và CĐCNTT K37 tham quan thực tế
Submitted by Ẩn danh on Wed, 11/04/2015 - 22:03
Ngày 03/4/2015 trong không khí hân hoan của những ngày kỷ niệm 40 năm giải phóng tỉnh Bình Định, đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ khóa 15 (2012 – 2014) cho các tân thạc sĩ của Trường. Trong đợt này, Khoa CNTT có 29 tân thạc sĩ ngành Khoa học máy tính được tốt nghiệp và đây là khóa thạc sĩ ngành Khoa học máy tính đầu tiên của Khoa.

Pages