nttuyet gửi vào T4, 01/11/2017 - 18:04
Nhằm giúp sinh viên thực hiện tốt các nhiệm vụ và yêu cầu đặt ra trong giai đoạn thực tập
nttuyet gửi vào T4, 01/04/2017 - 16:17
Nhằm tăng cường tính thực tế và nâng cao chất lượng đào tạo cho phù hợp với nhu cầu xã hội,
vslam gửi vào CN, 12/25/2016 - 21:38
Từ ngày 17/09/2016 đến ngày 24/12/2016, bộ môn Công
pdsinh gửi vào CN, 12/25/2016 - 17:22
vslam gửi vào T4, 12/21/2016 - 16:14
*CLB Bác sỹ máy tính là 1 mảng học thuật của CLB Công nghệ thông tin (ITC) trực thuộc Liên chi hội Khoa CNTT*
pdsinh gửi vào CN, 12/18/2016 - 16:28
pdsinh gửi vào CN, 12/04/2016 - 17:00
pdsinh gửi vào CN, 11/27/2016 - 17:35
pdsinh gửi vào CN, 11/20/2016 - 15:35
lxviet gửi vào T5, 11/17/2016 - 23:11
Kế hoạch seminar năm học 2016-2017

Trang