Submitted by ttthanh on Tue, 02/28/2017 - 13:13
*1.    **Giới thiệu:* Quỹ khuyến học Khoa CNTT được thành lập từ tháng 12 năm 2016. Với kinh phí ban đầu là do các Thầy cô giáo trong Khoa, Trường và các cựu sinh viên, học viên của Khoa đóng góp trong dịp Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa (30/4/2014). *Tổ điều hành Quỹ khuyến học Khoa CNTT**gồm**:* 1.    TS. Lê Thị Kim Nga                    Tổ trưởng 2.    TS. Hồ Văn Lâm                         Tổ viên 3.    Ths. Nguyễn Thị Anh Thi            Tổ viên *2.    **Mục tiêu:* Khuyến khích và hỗ trợ phong trào học tập của sinh viên Khoa CNTT, đặc biệt là những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng có tinh thần phấn đấu vươn lên trong học tập, những sinh viên có thành tích học tập tốt, những sinh viên đạt được thành tích cao trong nghiên cứu khoa học, những sinh viên có năng khiếu có thể phát triển thành nhân tài, có tinh thần phấn đấu đóng góp cho sự phát triển của Khoa, Trường. *Thông tin đóng góp, ủng hộ: *
Submitted by pdsinh on Sun, 02/26/2017 - 19:34
Submitted by nttuyet on Sat, 02/25/2017 - 19:56
Submitted by nttuyet on Sat, 02/25/2017 - 19:54
Submitted by nttuyet on Sat, 02/25/2017 - 19:53
Submitted by nttuyet on Sat, 02/25/2017 - 19:51
Submitted by nttuyet on Sat, 02/25/2017 - 19:50
Submitted by nttuyet on Sat, 02/25/2017 - 19:49
Submitted by nttuyet on Sat, 02/25/2017 - 19:47
Submitted by nttuyet on Sat, 02/25/2017 - 19:45

Pages