Quỹ khuyến học

Submitted by ttthanh on Sat, 09/09/2017 - 07:36
Submitted by ttthanh on Fri, 05/05/2017 - 09:57
*Trong thời gian qua, Quỹ khuyến học Khoa CNTT đã nhận được những đóng góp từ các cựu sinh viên, các mạnh thường quân. Thay mặt cho Ban điều hành Quỹ khuyến học Khoa CNTT trân trọng cảm ơn những đóng góp của các cựu sinh viên và các mạnh thường quân. Hy vọng tiếp tục nhận được đóng góp từ mọi người để Quỹ khuyến học có nhiều hoạt động ý nghĩa hơn. * *Danh sách các cựu sinh viên, mạnh thường quân đóng góp hỗ trợ Quỹ khuyến học**Khoa CNTT**:* *STT* *HỌ VÀ TÊN* *ĐƠN VỊ* *NƠI CÔNG TÁC* *SỐ TIỀN**ĐÓNG GÓP* *GHI CHÚ* 1 Lê Văn Tuấn
Submitted by ttthanh on Fri, 05/05/2017 - 09:49
  *QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ KHUYẾN HỌC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN*   *Chương I* *MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG* *Điều 1: Mục tiêu* Quỹ khuyến học Khoa Công nghệ thông tin (sau đây gọi tắt là Quỹ khuyến học) là tổ chức tự nguyện của các cán bộ giảng viên, cựu sinh viên, phụ huynh sinh viên và sinh viên của Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) cũng như các đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có tâm huyết với sự nghiệp "trồng người". Quỹ khuyến học hoạt động nhằm thực hiện hai mục tiêu cơ bản: 1. Khuyến khích và hỗ trợ phong trào học tập của sinh viên, đặc biệt chú ý tới những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng có tinh thần phấn đấu vươn lên trong học tập, những sinh viên có thành tích học tập tốt, những sinh viên đạt được thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, những sinh viên có năng khiếu có thể phát triển thành nhân tài, có tinh thần phấn đấu đóng góp cho sự phát triển của Khoa, Trường và của Xã hội.
Submitted by ttthanh on Tue, 02/28/2017 - 13:13
*1.    **Giới thiệu:* Quỹ khuyến học Khoa CNTT được thành lập từ tháng 12 năm 2016. Với kinh phí ban đầu là do các Thầy cô giáo trong Khoa, Trường và các cựu sinh viên, học viên của Khoa đóng góp trong dịp Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa (30/4/2014). *Tổ điều hành Quỹ khuyến học Khoa CNTT**gồm**:* 1.    TS. Lê Thị Kim Nga                    Tổ trưởng 2.    TS. Hồ Văn Lâm                         Tổ viên 3.    Ths. Nguyễn Thị Anh Thi            Tổ viên *2.    **Mục tiêu:* Khuyến khích và hỗ trợ phong trào học tập của sinh viên Khoa CNTT, đặc biệt là những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng có tinh thần phấn đấu vươn lên trong học tập, những sinh viên có thành tích học tập tốt, những sinh viên đạt được thành tích cao trong nghiên cứu khoa học, những sinh viên có năng khiếu có thể phát triển thành nhân tài, có tinh thần phấn đấu đóng góp cho sự phát triển của Khoa, Trường. *Thông tin đóng góp, ủng hộ: *